De Amsterdamse haven is hét logistieke knooppunt en industriële hotspot van de stad Amsterdam. Jaarlijks wordt er ruim 80 miljoen ton aan goederen overgeslagen, waarbij het havenbedrijf een jaaromzet realiseert van zo'n 160 miljoen Euro.

Doelstelling

Het Havenbedrijf Amsterdam heeft de ambitie haar dienstverlening meer en meer te digitaliseren en toegankelijk te maken voor haar klanten en leveranciers. Dit wenst zij te bereiken door het aanbieden van een centrale API laag die verschillende applicaties verbindt en datarequests verwerkt.

Uitgangspunten

  • Interne system en databronnen worden alleen via de API laag aangeboden aan externe partijen en apps;
  • Alle partijen worden gefaseerd aangesloten op de nieuwe API;
  • Als iPaaS en API management platform wordt gebruik gemaakt van Azure Integration Services.

Oplossing

Datacon heeft Azure API Management ingezet om het project te realiseren. Datacon heeft het Azure API management zodanig opgezet dat er een flexibel en schaalbaar API platform is ontstaan waarbinnen eenvoudig nieuwe API's kunnen worden gerealiseerd en waarop partijen snel en efficiënt kunnen worden aangesloten. In aanvulling op de API functionaliteit is tevens API security geimplementeerd en API monitoring toegevoegd om beschikbaarheid van de dienst te garanderen. Gebruikte Azure services zijn onder andere : Azure API management, Azure EventHub, Azure Functions en Azure Application Insights.

Resultaten

Momenteel is een API management platform ontstaat, dat dagelijk meer dan 25.000 requests verwerkt en voortdurend wordt uitgebreid. De diverse API's zorgen voor een verhoogde efficiency op het gebied van data uitwisseling en het beheer. Hierbij is een belangrijke stap gezet in de verdere digitalisering van de dienstverlening van het Havenbedrijf Amsterdam.