NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. NEN beheert ruim 30.000 normen. Een goed beheer van de omvangrijke normencollectie en de afstemming tussen nationale, Europese en internationale normcommissies, vereist een zeer goede infrastructuur

Doelstelling

NEN wenst haar huidige Sonic Enterprise Service Bus (ESB) te vervangen om de IT regie op het complexe applicatielandschap te verbeteren en beheerskosten te verlagen. In een applicatielandschap dat zich richt op een ‘best of breed’-strategie en dat hierdoor bestaat uit vele applicaties en koppelingen wenst zij moderne ESB functionaliteit in te zetten. Hiervoor is NEN in samenwerking met Datacon een migratieproject gestart, dat momenteel wordt uitgevoerd en lage risico’s kent.

Uitgangspunten

  • De huidige Sonic implementatie bevat maatwerkcomponenten en wordt als inflexibel ervaren. Gewenste wijzigingen zijn te tijdsintensief en vergen te hoge investeringen;
  • Voorkeur heeft een integratielaag op basis van dezelfde technologie als Sonic (onder andere JAVA), zodat de risico’s voor migratie worden geminimaliseerd;
  • Duplicatie van dezelfde data dient geminimaliseerd te worden;
  • Total cost of ownership dient te worden verlaagd.

Oplossing

Datacon migreert de huidige Sonic ESB implementatie naar het MuleSoft Anypoint Platform. Voor functioneel beheer is de beheermodule van dit platform ingezet. Binnen het applicatielandschap van NEN communiceren 8 applicaties onderling met elkaar op basis van 24 koppelingen. Parallel aan de implementatie van het Anypoint Platform worden nieuwe applicaties uitgerold in lijn met de ‘best of breed’-visie van NEN, waarbij Datacon tevens een ondersteunende rol speelt voor de migratie van (historische) data. De diverse standaard protocollen en formaten van het integratieplatform zijn gebruikt voor de verwerking en verrijking van berichten. Daarnaast zijn de geboden standaardconnectoren van het MuleSoft platform ingezet voor communicatie met Alfresco, MS Dynamics AX en MS Dynamics CRM.

Resultaten

Op basis van de aanwezige specificaties (interface beschrijvingen) realiseert Datacon samen met NEN de integratie op basis van het Anypoint Platform, waarbij Sonic stapsgewijs wordt uitgefaseerd. Hierbij verloopt de migratie zeer snel en flexibel. Als resultaat ervaart NEN een lagere total cost of ownership en een betere beheersbaarheid van hun IT landschap, onder andere als resultaat van de beheermodule.