Jan de Rijk Logistics is een grote Europese logistieke dienstverlener. Met een vloot van meer dan 1000 vrachtwagens en vele gespecialiseerde warehouses wordt er een grote verscheidenheid aan diensten geleverd. Diensten zoals intermodal solutions, internationaal transport, contract logistics, Benelux en Retail distributie, container transport, temperatuur gecontroleerd transport, evenementen logistiek en forwarding.

Doelstelling

Een significant deel van de transport orders van Jan de Rijk Logistics werd handmatig aangeleverd via Excel sheets, e-mail of telefonisch. Deze orders dienden na ontvangst handmatig ingevoerd te worden in het Transport Management Systeem. Het doel van het project was om orderintake volledig te digitaliseren, en deze te integreren met het bestaande TMS en het planning pakket. De tijdswinst die hier mee gehaald kon worden was cruciaal in een logistieke wereld waar alles om snelheid in transport en levertijden draait.

Uitgangspunten

  • laagdrempelige service voor klanten creeeren;
  • flexibele opzet van digitalisering van orders;
  • loosely coupled architectuur opzetten met verminderde afhankelijkheid van applicaties;
  • hoge beschikbaarheid van de services.

Oplossing

Er is gekozen is voor het Anypoint Platform van MuleSoft. Dit lightweight integratieplatform bood de juiste opties voor de wensen van Jan de Rijk. Middels de implementatie van kleine, onafhankelijke services naar het TMS een schaalbare, flexibel applicatielandschap ontstaan. Er is een canonical data model (CDM) opgesteld die klanten de mogelijkheid biedt voor verschillende opties van digitaal aanleveren. Voor performance management en persistentie van berichten is Apache Active-MQ als queueing systeem geïmplementeerd. Daarnaast is ter voorbereiding op de brexit is in samenwerking met London Heathrow airport een separate service geïmplementeerd.

Resultaten

  • >90% van de orders wordt nu digitaal verwerkt;
  • >55 services / MuleSoft applicaties;
  • Versnelde aansluiting van nieuwe klanten middels een generieke order API;
  • Verhoogde klanttevredenheid;
  • Verhoogde klantretentie