ZeelandNet is de ISP van DELTA. DELTA levert energie, infra- en milieudiensten én digitale services, zoals internet, (digitale) telefonie en radio en tv-signalen in de provincie Zeeland. ZeelandNet heeft meer dan 50.000 vaste telefonie klanten in Zeeland. Grofweg een derde van de Zeeuwse huishoudens heeft nu een vaste telefonielijn bij ZeelandNet.

Doelstelling

ZeelandNet had de wens om het gedeelte van het facturatie proces, waarin de telefonie factuur wordt opgesteld, in zijn geheel uit te besteden, inclusief het beheer van de prijsplannen behorend bij de verschillende abonnementen. Het proces diende conform de door ZeelandNet opgestelde SLA plaats te vinden.
 

Uitgangspunten

  • De maandelijkse factuur dient geleverd te worden conform de gestelde eisen, waaronder een strenge naleving van de doorlooptijden.
  • Om het proces zo veel mogelijk te automatiseren is een integratie voorzien met Ziggo VOIP netwerk, ZeelandNet Self-Care omgeving, ZeelandNet CRM systeem.
  • Prijsplannen worden aangepast conform het werkproces omschreven in de SLA.
  • Om de factuur te genereren, wordt een IT infrastructuur ingezet met een zeer hoge beschikbaarheid.
 

Oplossing

Conform de uitbestedingsvoorwaarden van ZeelandNet, heeft Datacon een facturatie proces ingericht voor het genereren van de maandelijkse vaste telefonie factuur. Voor de dienstverlening wordt de billing module van het Telbase Business Support Systeem ingezet. Voordat de gespreksgegevens worden verwerkt in Telbase, worden de wijzigingen in het klantbestand automatisch bijgewerkt, middels een integratie tussen Telbase met het ZeelandNet CRM systeem. Het betreft hier wijzigingen zoals adres, abonnement etc. De factuur en de gespreksspecificatie worden aangeleverd aan het ZeelandNet Self-Care omgeving.
 

Resultaten

De dienst wordt maandelijks succesvol conform de Zeelandnet SLA uitgevoerd, waarbij maandelijks ruim 50.000 facturen op tijd, met de juiste kwaliteit, worden geleverd. Het proces begint met de automatische aanlevering van de ruwe gespreksgegevens van de ZeelandNet vaste telefonie klanten. Datacon prijst de gesprekken conform het ZeelandNet prijsplan, waarna alle gesprekken per klant worden verzameld en weergegeven op de factuur, in de diverse categorieën, zoals buitenland, 0900, etc. Verder wordt de factuur voorzien van een separate gespreksspecificatie, onderverdeeld in de relevante categorieën.