Het Bureau Krediet Registratie (BKR) beheert sinds 1965 het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Hierin worden door geldverstrekkers alle afgesloten kredieten en eventuele betalingsachterstanden vastgelegd. Ook betalingsachterstanden op hypotheken worden in het CKI opgenomen.

Doelstelling

Het proces voor consumenten om hun kredietwaardigheid op te vragen bij het BKR was voorheen een offline proces en hierdoor tijds- en kostenintensief.

BKR wenst consumenten online inzage te bieden in hun kredietwaardigheid. De afhandeling van verzoeken voor inzage dient geautomatiseerd te worden. Ook dienen consumenten een pakket af kunnen te sluiten (mijnBKR). Met dit pakket kunnen ook andere producten worden besteld, zoals een toetshistorie opvragen, BKR Verklaring bestellen en een samenvatting van gegevens te delen. Ten derde wenst BKR informatie over haar afhandelings- en registratieproces online te geven.

Uitgangspunten

Biedt online self service aan, waardoor consumenten:
  • Relevante en up-to-date informatie over het BKR en haar diensten kunnen raadplegen;
  • Eenmalige inzages kunnen aanvragen en online kunnen betalen;
  • Een pakket kunnen afsluiten en online kunnen betalen;
  • Vervolgbestellingen kunnen plaatsen;
  • Hun profiel kunnen wijzigen;
  • Samenvatting van gegevens kunnen delen.
  • Tevens dient het gebruikersgemak, leesbaarheid en bereikbaarheid vergroot te worden.
  • Gezien de vertrouwelijkheid van kredietgegevens is een optimale security van essentieel belang.

Oplossing

Als basis voor de customer portal (en de corporate website) heeft Datacon voor een content management systeem (CMS) oplossing gekozen. Deze oplossing op basis van EPiServer biedt uitgebreide standaardfunctionaliteit en garandeert performance bij hoge bezoekersaantallen.

De benodigde gegevens voor de portaal worden ontsloten vanuit de backoffice van het BKR. Ook vindt er integratie plaats met andere systemen, zoals postcodeverrijking. Voor online betalingen is er voor een standaardkoppeling gekozen naar een online payment provider.

Resultaten

Binnen de customer portal zijn al de online self service mogelijkheden voor consumenten succesvol gerealiseerd. Gegevens worden efficiënt en effectief uitgewisseld tussen het klantportaal, de systemen van BKR en betrokken externe partijen
Daarnaast zijn diverse onafhankelijke security audits geweest op het klantportaal voor live gang, waarbij het voldeed aan de strenge eisen en wensen.

Kijk op www.bkr.nl.